Alfa

Hvem er vi?

Alfa Ingeniører A/S er et rådgivende ingeniørfirma med erfarne og kompetente medarbejdere.

Byggeopgaverne spænder bredt fra enfamiliehuse til større byggerier såsom institutioner, skoler, industri- og domicilbyggeri mv.

Rådgivningen tilbydes udført i alle faser fra ide, over myndighedsprojekt og udbud til ibrugtagning af alt færdigt byggeri.

Projekter udføres i tæt samarbejde med bygherren og øvrige involverede parter, herunder arkitekter, leverandører mv. Herigennem tilstræbes, at de økonomiske og tidsmæssige rammer overholdes og at kundens forventninger indfries.

Vores kundegruppe omfatter i dag private såvel som offentlige bygherrer.

Kontakt

Alfa Ingeniører A/S
Lejrvej 17, 1. sal.
3500 Værløse
Tel.: +45 4333 1680
Mail.: alfa-as@alfa-as.dk

Udvalgte referencer skoler og institutioner

Børnehuset Nøddehegnet, Gladsaxe kommune
Børnehuset Højmarksvej, Gladsaxe kommune
Børnehuset Elverdammen, Gladsaxe kommune
Mørkhøj skole, Gladsaxe kommune
Byens skole, Valby

Udvalgte referencer foreninger

AB Nyrnberggården, København S
Nordre Fasanvej 240 & 240A, København N
L.I. Brandes Alle 9-11, Frederiksberg kommune

Udvalgte referencer erhvervskunder

FrederiksborgCentret Ny fitness, Hillerød kommune
Arbejdernes Landsbank, City filial

Ny hjemmeside er under udarbejdelse